Ochrana osobních údajů

Pizza Grande

Ochrana osobních údajů

Prohlašuji, že beru na vědomí, že mnou uvedené osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail) poskytuji PIZZA GRANDE s.r.o. Ve Tvrzi 25, 250 73 Radonice, IČO: 24275905 (dále jen „Správce“) a Zpracovateli osobních údajů společnosti speedlo s.r.o., Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice, email: info@deepvision.cz, Tel: +420 461 100 936, jakožto provozovateli objednávacího systému, za účelem jejich zpracování v souvislosti s uzavřenou smlouvou. K tomuto účelu zpracování má Správce zákonný důvod.